Auroora Yhtiöt vahvistaa hallitustaan

Auroora Yhtiöt Oyj:n (”Auroora”) varsinainen yhtiökokous on nimittänyt tekniikan tohtori Ville Voipion yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi huhtikuussa. Voipio tuo mukanaan vahvaa vastuullisuusosaamista.

Voipiolla on merkittävä kokemus hallitustyöskentelystä. Hän toimii mm. mittausteknologiayhtiö Vaisala Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä Climate Leadership Coalition – CLC:n, Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry:n ja Perheyritysten liiton hallituksen jäsenenä. Voipio työskentelee myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen kestävän liiketoiminnan työelämäprofessorina.

Vastuullisuuden merkitys liiketoiminnassa

Voipio tunnetaan kestävän kehityksen puolestapuhujana. Hän kiertää muiden töidensä lisäksi puhumassa yritysten johtoryhmille ja hallituksille ilmastonmuutoksesta, energiatransitiosta ja kestävyydestä. ”Kestävyys tarkoittaa, että yrityksen liiketoiminta on valmistautunut tulevaisuuteen. Mikä voisi olla relevantimpaa”, Ville Voipio toteaa. Hän korostaa, että kestävyysasiat on integroitava yritysten päätöksentekoon, ja että niiden on oltava jokaisen hallituksen jäsenen vastuulla.

Voipio painottaa yritysten keskeistä roolia ilmastokriisin ratkaisemisessa ja teknologisten innovaatioiden kaupallistamisessa. ”Elinkeinoelämä tuo ratkaisut, koska yrityksillä on tarve pysyä hengissä ja pohtia tulevaisuutta. Teknologioita voidaan kehittää akateemisessa maailmassa, mutta ne kaupallistetaan liiketoiminnan piirissä. Kannattavan liiketoiminnan avulla hyvät ratkaisut saadaan leviämään laajemmalle.”

Aurooran strateginen asema

Auroora on yhtiö, jonka missiota Voipio pystyy toteuttamaan. ”Auroora on asemoinut itsensä hyvin useilla erilaisilla liiketoiminnoilla ja niiden erilaisilla asiakaskunnilla. Se toimii kriittisillä aloilla kuten sähköistymisessä ja kiertotaloudessa, ja sen tarjoamat palvelut auttavat teollisuutta pidentämään elinkaaria ja toimimaan resurssitehokkaammin.” Aurooran tavoitteena on edistää vihreää siirtymää ja sähköistymistä sekä varmistaa puhtaan veden saanti ja ehkäistä vesistöjen saastumista. Yhtiö auttaa teollisuutta toimimaan kestävämmin ja kannustaa hyödyntämään innovaatioita energia- ja resurssitehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Omistajuuden ja pääoman merkitys

Aurooran hallitustyö kiinnostaa Voipiota myös omistajuuden näkökulmasta. Hän korostaa yksityisen pääoman tärkeyttä Suomessa. ”Kehittyvä yritystoiminta tarvitsee pääomaa. Se on käyttövoima, jolla yhteiskuntamme toimii.” Hän toivoo, että Suomessa ymmärrettäisiin paremmin omistajuutta ja vaurastumista: ”Aurooran ydinosaamista on omistusosaaminen. On mielenkiintoista päästä mukaan näkemään, miten tällainen skaalattava konsepti toimii. Auroora tekee omalta osaltaan ryhtiliikettä suomalaisessa omistajaosaamisessa.”

Kaksoistransition haasteet ja mahdollisuudet

Voipio puhuu meneillään olevasta energiatransitiosta ja digitalisaation uudesta aallosta, jotka mullistavat monia asioita tavoilla, joita emme vielä tiedä. Hän korostaa ennakoinnin ja resilienssin merkitystä liiketoiminnassa ja päätöksenteossa. ”Haluan tehdä töitä sen eteen, että Suomessa kehitetään korkean lisäarvon tuotteita sen sijaan, että tyydyttäisiin raaka-ainetoimittajan rooliin.”