Liiketoimintakauppa vauhdittaa Auroora Yhtiöiden vedenkäsittelyliiketoimintaa

Suomalaisen sarjayhdistelijän Auroora Yhtiöt Oyj:n vedenkäsittelyliiketoiminta
vahvistuu ja monipuolistuu jätevesijärjestelmiä valmistavan Vestelli Oy:n sovittua liiketoiminta järjestelystä Pipelife Finland Oy:n kanssa.

Kaupassa LVI-tuotteita valmistavan Pipelife Finland Oy:n haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien liiketoimintaan liittyvät oikeudet siirtyvät Vestelli Oy:lle, minkä jälkeen yritykset käynnistävät strategisen sopimusvalmistusyhteistyön. Toteutuneella kaupalla Vestelli laajentaa jätevesijärjestelmien tarjoomaansa ja vahvistaa asemaansa jätevesijärjestelmien kokonaisratkaisutoimittajana. Vestelli saa kaupan myötä uuden vahvan teollisen toimijan valmistamaan jätevesituotteita.

Liiketoimintajärjestely jatkaa Aurooran vedenkäsittelyosaamisen kokonaispalvelun rakentamista. Pipelifen kanssa toteutettu liiketoimintakauppa on seitsemäs Aurooran vedenkäsittelyliiketoimintaan toteutettu yritysjärjestely, ja se vahvistaa niin Aurooran kokonaisosaamista kuin kaikkien Aurooran vedenkäsittelyliiketoimintaan kuuluvien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Tarjooma monipuolistuu ja yhteistyö vahvistuu

”Myymällä hajajätevesijärjestelmien liiketoiminnan Vestellille annamme sille mahdollisuuden kehittyä ja vahvistua ympäristössä, johon se sopii erinomaisesti.

Pipelife tulee jatkossa keskittymään infra- ja kiinteistötekniikan liiketoimintaan. Tämä järjestely mahdollistaa myös yritystemme strategisen yhteistyön”, toteaa kiinteistötekniikan myyntipäällikkö Mika Rajakangas Pipelife Finlandista.

Vestelli Oy:n hallituksen puheenjohtajan Joona Linnan mukaan järjestelyn avulla Vestelli voi monipuolistaa tuoteportfoliotaan ja vahvistaa toimintaansa Suomessa ja kansainvälisesti. ”Suomalaiset vesialan yritykset ovat tyypillisesti pieniä. Monet niistä pohtivat kehityksensä suuntaa ja resurssien riittävyyttä. Osaamisen yhdistäminen ja strateginen yhteistyö auttavat kilpailutilanteissa, kun tarjontaa voidaan laajentaa ja tukiresursseja hyödyntää yritysten kesken tehokkaammin. Pipelifelta ostamamme liiketoiminta saa Auroorassa oman selkeän roolin, mikä luo asiakkaille uusia mahdollisuuksia kattavien tuote- ja palvelukokonaisuuksien hankintaan Aurooraan kuuluvilta yrityksiltä.”

Synergia vahvistaa Aurooran vedenkäsittelysegmentin kasvua

”Aurooran vesiosaaminen on korkealla tasolla, ja haluamme vahvistaa sitä edelleen”, sanoo Auroora Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Antti Rauhala. ”Suomessa on maailman puhtain vesi, ja haluamme, että näin on myös tulevaisuudessa. Suomalainen vedenpuhdistusosaaminen kiinnostaa myös kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa on keskusteltu paljon alan vientimahdollisuuksista, mutta yksittäisten toimijoiden resurssit eivät välttämättä riitä vaativiin vientiponnistuksiin. Aurooran toimintamallin tarjoamat synergiaedut avaavat pienemmille yrityksille huomattavasti paremmat mahdollisuudet kehittyä ja ylittää kasvun esteitä, kun kaikkea osaamista ei tarvitse löytyä itseltä.”

”Vedenpuhdistuslaitosten suunnitteluun ja toteutukseen liittyy valtava määrä osa-alueita, joiden ratkaiseminen on yksittäiselle yritykselle haastavaa ilman suuren skaalan toimintaa. Tilanne on toinen, kun yhdeltä toimijalta löytyy sekä laite- että teknologiayhtiöitä, suunnittelu- ja palveluyhtiöitä ja projektiliiketoimintaa. Yhdessä nämä yritykset voivat tuottaa tuotteita ja palveluita elinkaaren kaikkiin vaiheisiin ja myös nostaa toistensa osaamistasoa”, Aurooran vedenkäsittelyliiketoimintaan kuuluvan Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen toteaa.

Aurooran tuote- ja palveluportfoliosta löytyy sekä teollista, kunnallista että B-to-C-vedenkäsittelyosaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa vedenkäsittelyn sovellusalueita yksittäisistä kesämökeistä teolliseen ja kunnalliseen kokoluokkaan.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Joona Linna, Vestelli Oy, 046 600 0421
Toimitusjohtaja Kai Puustinen, Pipelife Finland Oy, 040 776 7068
Toimitusjohtaja Antti Rauhala, Auroora Yhtiöt Oyj, 040 549 0800

Auroora Yhtiöt Oyj on suomalainen sarjayhdistelijä, jonka liikevaihto on 130 miljoonaa euroa. Siihen kuuluu yli 20 pk-yritystä, jotka työllistävät noin 600 henkilöä. Yritykset toimivat sarjayhdistelijämallin mukaisesti eli itsenäisesti omalla nimellään, brändillään ja strategiallaan. Yhteisö tarjoaa vahvan toimialaosaamisen, tukea ja ohjausta liiketoiminnan kehittämiseen sekä tarvittaessa taloudellisia resursseja kasvuun ja kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia yrittäjille ja henkilöstölle. Aurooran yhtiöt ovat keskisuuria pk-yrityksiä, joissa Aurooralla on pääasiassa sataprosenttinen omistus. https://auroora.com