Pörssiin tähtäävä uusi sarjayhdistelijä Auroora Yhtiöt Oyj on kasvattanut yritysostoilla liikevaihtonsa jo 130 miljoonaan

Suomalainen sarjayhdistelijä Auroora Yhtiöt Oyj on noussut sarjayhdistelijöiden
kärkijoukkoon 130 miljoonan euron liikevaihdollaan. Aurooraan kuuluu jo 20
yhtiötä, jotka työllistävät noin 600 henkilöä. Yhtiö tavoittelee voimakasta kasvua
yritysostoilla ja selvittää vaihtoehtoa pörssilistautumiseen.

Aurooran tavoitteena on kasvattaa yhtiötä ostamalla kymmeniä strategiaan sopivia pkyrityksiä. Kasvua haetaan kolmella pääsegmentillä, jotka ovat Automaatio ja sähköistys,
Vedenkäsittely, sekä Teolliset tuotteet ja palvelut. Lisäksi yhtiö hakee kasvuaihioita
uusista segmenteistä.

Sarjayhdistelijän toimintamalli on Suomessa uusi, kun taas Ruotsissa malli on jo
tunnetumpi. Ruotsissa toimii kymmeniä pörssilistattuja ja listaamattomia
sarjayhdistelijöitä, jotka ovat myös ostaneet suuren määrän pk-yrityksiä Suomesta.

– Auroora on merkittävän kokoinen haastaja ja erittäin kiinnostava vaihtoehto niin
strategiansa kuin läheisyytensä vuoksi yrityksensä myyntiä harkitsevalle yrittäjälle, joka
haluaa yhtiölleen sitoutuneen omistajan, taustoittaa Auroora Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja
Antti Rauhala.

Sarjayhdistelijämallissa yhtiöt toimivat itsenäisesti ja omilla brändeillään

Aurooran sarjayhdistelijämallin mukaisesti kunkin yhtiön toiminta jatkuu osana yrittäjien
rakentamaa suomalaista yhteisöä, jossa yhtiöitä kehitetään sitoutuneen omistajuuden
kautta.

Niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivat Aurooran yhtiöt ovat kasvavia,
kannattavia ja hyvää kassavirtaa tekeviä. Yhtiöt ovat keskisuuria pk-yrityksiä, joissa
Aurooralla on pääasiassa sataprosenttinen omistus.

– Yhtiöt toimivat itsenäisesti, omalla nimellään, brändillään ja strategiallaan, mutta
vahvistuvat osana Aurooraa. Tarjoamme vahvan toimialaosaamisen ja
yhtiökokonaisuuden, jolta saa tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja tarvittaessa
taloudellisia resursseja kasvuun. Meillä on myös kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia
yrittäjille ja henkilöstölle, Rauhala kertoo.

Taustalla halu kehittää suomalaista omistajuutta

Konserni syntyi vuoden 2023 alussa toteutetulla osakevaihdolla. Järjestelyn taustalla
ovat Aurooran yhtiöiden kymmenet yrittäjäomistajat sekä Suomen vanhimman
pääomasijoitusyhtiön Pikespo Invest Oy:n hallitus ja johto. Yhtiön hallituksella ja
johdolla on mittava kokemus ylimmästä johdosta eri toimialoja edustavissa
kansainvälisissä ja kotimaisissa teollisuus- ja kasvuyhtiöissä, mitä täydentää kokemus
pörssiyhtiöistä, yrittäjyydestä sekä muutamasta sadasta yritysjärjestelystä.

– Auroora Yhtiöt sai alkunsa halusta kehittää suomalaista omistajuutta pitkäjänteisesti.
Näemme Suomessa selkeän tarpeen kotimaiselle sarjayhdistelijälle, joka allokoi
pääomia tuottavasti pääasiassa kotimaisiin pk-yrityksiin, Rauhala sanoo.

Lisätiedot

Antti Rauhala, toimitusjohtaja
Auroora Yhtiöt Oyj
Puh. 040 549 0080
antti.rauhala@auroora.com

Auroora Yhtiöt Oyj on suomalainen sarjayhdistelijä. Yhtiön liikevaihto on 130 miljoonaa euroa, ja siihen kuuluu 20 pk-yritystä, jotka työllistävät noin 600 henkilöä. Yhtiöt toimivat sarjayhdistelijämallin mukaan itsenäisesti omalla nimellään, brändillään ja strategiallaan
osana yrittäjien rakentamaa suomalaista yhteisöä, joka tarjoaa vahvan toimialaosaamisen, tukea ja ohjausta liiketoiminnan kehittämiseen, tarvittaessa taloudellisia resursseja kasvuun ja jossa on kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia yrittäjille ja henkilöstölle. Aurooran liiketoiminnan segmentit ovat Automaatio ja sähköistys, Vedenkäsittely, Teolliset tuotteet ja palvelut sekä Uudet segmentit. Aurooran yhtiöt ovat keskisuuria pk-yrityksiä, joissa Aurooralla on pääasiassa sataprosenttinen omistus. Auroora.com