Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Auroora.com-sivustoa.

Sivuston ylläpitäjä

Auroora Yhtiöt Oyj (0588514-3)
Keskustori 7 A 3b
33100 Tampere

Etunimi.sukunimi@auroora.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tarkoituksenamme on ymmärtää auroora.com käyttäjien tarpeita ja käyttäytymistä. Tämän vuoksi keräämme palvelun käyttäjiin liittyviä tietoja heidän käyttäytymisestään verkkopalveluissamme. Verkkopalvelumme on kaikille avoin, eikä sivustolla vieraileminen edellytä rekisteröitymistä/kirjautumista. Sivustolla voi olla myös erikseen kirjautumista vaativa osio.

Tietojen kerääminen

Voimme kerätä mm. seuraavia tietoja:

  • Verkkopalvelun selaustiedot
  • Verkkopalvelun evästetiedot (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetiedot, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti)
  • Mahdollisten lomakkeiden kautta annettuja tietoja
  • Muut käyttäjän erillisellä suostumuksella kerättävät tiedot

Emme kerää henkilötietoja tai muita tietoja, jotka mahdollistaisivat tietojen yhdistämisen tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Tietojen luovuttaminen

Auroora Yhtiöt ei luovuta käyttäjien tietoja ulkopuolisille osapuolille lukuun ottamatta kolmansia osapuolia, jotka osallistuvat sivustojen ylläpitoon. Myös kolmansien osapuolien on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Tietojen luovuttaminen voi kuitenkin olla tarpeellista, jos tavoitteena on tutkia tai estää laitonta toimintaa, petosepäilyjä tai tilanteita, jotka saattavat uhata jonkun henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista tai muussa lain vaatimassa tilanteessa.

Tietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Palvelun tallentamat tiedot pyritään pitämään EU:n sisäpuolella. Mm. palvelun käyttämät tietojen tallentamiseen käytettävät palvelimet sijaitsevat EU-alueella.

Tietojen suojaus

Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Pääsy tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on sivuston ylläpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojaselosteemme tarvittaessa.